Osiedle Gutkowo

Gutkowo

2020-10

Łupstych

2020-10

Kościół św. Wawrzyńca

2020-10

Łupstych

2018-04

Gutkowo

2014-07

Gutkowo

2014-04

Gutkowo

2014-01

ul. Bałtycka (O. Gutkowo)

2012-05

Kościół św. Wawrzyńca

2012-05

Gutkowo

2012-05

Gutkowo

2012-01

Kościół św. Wawrzyńca

2010-09

Gutkowo

2010-09

Gutkowo

2010-06

Gutkowo

2007-06