Osiedle Śródmieście

Park Centralny

2021-03

Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej. Dawniej Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej

2021-03

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

2021-02

ul. Karola i Roberta Małłków

2021-02

Ratusz. Urząd Miasta

2021-01

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Os. Śródmieście)

2021-01

ul. 11 Listopada

2021-01

ul. Seweryna Pieniężnego

2020-12

ul. 11 Listopada

2020-12

Park Centralny

2020-12

Ratusz. Urząd Miasta

2020-12

al. Dąbrowszczaków (Śródmieście)

2020-12

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Os. Śródmieście)

2020-12

ul. Ratuszowa

2020-11

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

2020-11