Stare Miasto

Spichlerz. Miejski Ośrodek Kultury

2021-01

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2021-01

Targ Rybny

2021-01

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2021-01

Kościół Garnizonowy

2021-01

Kościół Ewangelicki Chrystusa Zbawiciela

2021-01

Park zamkowy nad Łyną

2021-01

Stare Miasto

2021-01

Kościół Garnizonowy

2020-12

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2020-12

Ławka z Mikołajem Kopernikiem

2020-12

Wysoka Brama

2020-12

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2020-12

Spichlerz. Miejski Ośrodek Kultury

2020-12

Targ Rybny

2020-12