Stare Miasto

Pomnik Mikołaja Kopernika

2020-08

Stare Miasto

2020-08

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2020-08

Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej

2020-08

Kościół Garnizonowy

2020-08

Ławka z Mikołajem Kopernikiem

2020-07

Makieta Starego Miasta

2020-07

Bazylika mniejsza św. Jakuba

2020-07

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2020-07

Spichlerz. Miejski Ośrodek Kultury

2020-07

Wiadukty kolejowe przy ul. Artyleryjskiej

2020-07

Park zamkowy nad Łyną

2020-07

Stare Miasto

2020-07

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2020-07

Wysoka Brama

2020-03