Miejsca specjalne

Rzeźba. Wiosna

2020-09

Stare Miasto

2020-09

Rzeźba. Żaba

2020-09

Plac Jedności Słowiańskiej

2020-09

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2020-09

Jezioro Ukiel czyli Krzywe

2020-09

Park zamkowy nad Łyną

2020-09

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2020-09

Jezioro Długie

2020-08

Jezioro Ukiel czyli Krzywe

2020-08

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2020-08

Stary Ratusz. Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2020-08

Stare Miasto

2020-08

Spichlerz. Miejski Ośrodek Kultury

2020-08

Targ Rybny

2020-08