Osiedla

ul. 1 Maja

2021-05

Osiedle Wojska Polskiego

2021-05

Górka Jasia

2021-05

Osiedle Kościuszki

2021-04

Tartak Raphaelsohnów. Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności

2021-04

Ratusz. Urząd Miasta

2021-04

ul. 15. Dywizji

2021-04

Park w Jakubowie

2021-03

Koszary dragonów. ul. Gietkowska

2021-03

Dworzec Główny

2021-03

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego

2021-03

Pomnik Bohaterów Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur

2021-03

ul. Artyleryjska

2021-03

ul. Jagiellońska

2021-03

Centaurus

2021-03