www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2019. 2019.03.23 XVI Skorpenowy Spływ Łyną