www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2016. 2016.03.19 XIII Skorpenowy Spływ Łyną