www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2015. 2015.07.05 ?Czas drewna? - piknik ekologiczny. Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku