www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2013. 2013.05.18 Noc Muzeów. Biuro Wystaw Artystycznych w Planetarium, Planeta 11, Zamek Kapituły Warmińskiej