www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2010. 2010.05.30 Święto ulicy - al. Dąbrowszczaków