www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2009. 2009.07.23 Czwartek z Kopernikiem. Teatr Korzunowiczów