www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2008. 2008.07.11 XVII Olsztyńskie Noce Bluesowe. Breakmaszyna