www.moje-fotografie.olsztyn.pl - 2007. 2007.03.17 IV Skorpenowy Spływ Łyną