Ta natura jest niegłupia!

2021-04

Zamek Kapituły Warmińskiej. Muzeum Warmii i Mazur

2021-04

Las Miejski

2021-04

ul. 15. Dywizji

2021-04

Jezioro Ukiel czyli Krzywe

2021-04

Jezioro Kielarskie

2021-03

Ta natura jest niegłupia!

2021-03

ul. Artyleryjska

2021-03

ul. Jagiellońska

2021-03

Jezioro Ukiel czyli Krzywe

2021-03

Koszary (dawne). ul. Artyleryjska

2021-03

Park w Jakubowie

2021-03

Pomnik Bohaterów Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur

2021-03

Park Centralny

2021-03

Jezioro Długie

2021-03