Osiedla

ul. 15. Dywizji

2021-04

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego

2021-03

Koszary dragonów. ul. Gietkowska

2021-03

Pomnik Bohaterów Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur

2021-03

Park w Jakubowie

2021-03

Dworzec Główny

2021-03

Centaurus

2021-03

al. Sybiraków, Stadion KKS Warmia

2021-03

Park Centralny

2021-03

ul. Artyleryjska

2021-03

ul. Jagiellońska

2021-03

Koszary (dawne). ul. Artyleryjska

2021-03

ul. Ryszarda Knosały

2021-03

ul. Bartosza Głowackiego

2021-03

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina i Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego

2021-03